Ders Müfredatı

ZORUNLU DERSLER

BS500 SEMİNER (Postgraduate Seminar)

Öğretim Elemanı: Prof. Dr. Salih Ofluoğlu

Derste seçilecek bir tema çerçevesinde bilişim, tasarım ve sanat teknojileriyle ilgili konular tartışılacaktır. Yüksek lisans öğrencileri kendi araştırma konuları hakkında sunumlar yapacaklardır. Derse gerek, akademik gerekse iş çevrelerinden konuşmacılar davet edilecektir. Öğrencilerin alanlarında yeni kuramsal ve teknolojik oluşumlar hakkında bilgilendirilmeleri hedeflenmektedir.

BS501 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLEME (Computer-Aided Modeling)

Öğretim Elemanı: Prof. Dr. Salih Ofluoğlu

Ders kapsamında vektör tabanlı yazılımlarda nurbz, poligon ve subdivision geometrik modelleme teknikleri ile ilgili konular detaylı olarak incelenecektir. Eğri ve çizgiye dayalı geometrilerde temel bileşenler incelenecek ve bu geometriler kullanılarak yüzey oluşturma yöntemleri ele alınacaktır. Ders kapsamında ayrıca malzeme ve ışık ile ilgili konulara giriş yapılacaktır.

BS502 ÇOKLU ORTAM ATÖLYESİ (Project Studio)

Öğretim Elemanı: Okutman Salih Akkemik

Ders içeriği, etkileşimli medya tasarımı kapsamında görüntü işleme, video, ses ve animasyon gibi medya çeşitliği içerdiğinden, öğrencilere teorik bilgiler ile birlikte temel uygulama teknikleri anlatılacaktır. Dersin ağırlığı proje yapımı üzerine olacaktır. Bu sebeple öğrenciler, dönem içinde öğretim elemanının belirleyeceği proje veya projeler üzerinde her hafta düzenli olarak çalışarak, atölye ortamında haftalık değerlendirme sürecine girecekler ve dönem sonunda da proje veya projelerini tamamlayarak final değerlendirme jürisine değerlendirileceklerdir.

Ön koşulu: BS505, BS533 veya öğretim görevlisinin izniyle

BS503 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (Research Methods)

Öğretim Elemanı: Prof. Dr. Salih Ofluoğlu

Bu derste öğrenciler yüksek lisans araştırmalarında yararlanabilecekleri kalitatif ve kantitatif araştırma yöntemleri, terminoloji ve araçlar hakkında bilgi sahibi edineceklerdir. Çeşitli makaleler ile öğrencilerin sorgulama yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Araştırmalarda etik kavramı detaylı bir şekilde incelenecektir. Ayrıca bölümde görev alan öğretim görevlileri kendi araştırmaları ve uzmanlık alanları ile ilgili öğrencilere bilgi vereceklerdir. Bu sayede öğrenciler proje veya tezlerinde birlikte çalışabilecekleri öğretim görevlilerini tanıyabileceklerdir.

BS504 YÜKSEK LİSANS ARAŞTIRMA KONULARI (Postgraduate Research Studies)

Öğretim Elemanları: Prof. Dr. Salih Ofluoğlu, Yrd. Doç. Dr. Seher Başlık, Yrd. Doç. Dr. B. Onur Turan

Bu ders, öğrencilerin üzerinde çalıştıkları araştırma veya projelerinde uzman bir öğretim görevlisi karşılıklı çalışma olanağı sunacaktır. Öğrencinin tez çalışma alanı ile öğretim görevlilerinin uzman oldukları alanlarda birlikte çalışmaları hedeflemektedir. Ders sonunda öğrencinin tezi ile ilgili hipotez, araştırma yöntemi ve içeriği ile ilgili konularda belirli bir olgunluğa erişmesi beklenmektedir.

BS505 BİLGİSAYAR DESTEKLİ GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ (Computer-Aided Image Processing)

Öğretim Elemanı: Öğr. Gör. Sertaç K. Erbaş

Ders kapsamında ağırlıklı olarak iki boyutlu raster (piksel) tabanlı işlemler öğretilecek ve bunun yanında iki boyutlu vektör tabanlı işlemler de ders içeriğinde yer alacaktır. Bu alanda kullanılan önemli yazılımlar tanıtılarak, elektronik ortamda algılama, medyalar arası kompozisyon, oluşumlar incelenecektir.

SEÇMELİ DERSLER

BS532 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMASINA GİRİŞ (Introduction to Computer Programming)

Öğretim Elemanı: Okt. Kemal Şahin

Bilgisayar programlaması ile ilgili giriş düzeyinde bir derstir. Programlama dillerinin temel bileşenleri, modüler ve nesneye dayalı programlama dilleri ile ilgili bilgiler ve derleyici kavramı incelenecektir. Nesne tabanlı programlama dilleri üzerine yoğunlaşılacaktır.

BS533 WEB TASARIMI (Web Design)

Öğretim Elemanı: Okt. Kemal Şahin

Internet ve World Wide Web hakkında temel bilgilerin sunulması, Web sayfalarının hazırlanması için tablosuz yerleşimin, HTML ve CSS kullanımının öğretimi, Web sayflarında yer alacak olan imaj, ses ve video gibi dosya türlerinin yaratımı ve manipüle edilmesi için gerekli olan işlemlerin gösterilmesi, önemli HTML ve CSS editörlerinin tanıtılması ve görsel açıdan tasarım ile ilgili web tabanlı temel bilgilerin verilmesi bu ders kapsamındadır.

BS534 ETKİLEŞİMLİ MEDYA UYGULAMALARI (Interactive Media Applications)

Öğretim Elemanı: Okt. Salih Akkemik, Okt. Kemal Şahin

Bu derste sayısal ortamda çoklu ortam uygulamaları için kullanılan güncel skript ve programlama dilleri ile yazılımlar üzerinde durularak web, mobil, kiosk ve masaüstü uygulamalar hazırlamak ders kapsamında ele alınacak konulardandır.

BS535 BİLGİSAYAR ANİMASYONUNA GİRİŞ (Introduction to Computer Animation)

Öğretim Elemanı: Öğr. Gör. İrfan Sayar

Bilgisayar animasyonun temel teorisinin anlatıldığı bu derste iki boyutlu olarak masaüstü video, kuruluş ve baskı biçimlerinde modelleme, yüzey tanımlama, görüntü kaplama, ışık simülasyonu, bilgisayar grafiği alanlarında değişik teknikler ele alınacaktır.

BS536 ÜÇ BOYUTLU ANİMASYON (3D Computer Animation)

Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Bülent Onur Turan

Üç boyutlu animasyon temel yöntemleri bu derste öğretilecektir. Spline temelli modelleme, obje değişimi, hiyerarşik hareketler, spline temelli yollar, görüntü kaplama, ışıklandırma simulasyonu ve algoritmik yüzey tanımlamaları gösterilecektir. Öğrenciler, kapatma enterpolasyonları, rotasyon, perspektif ve görme parametrelerini denetleyerek kısa animasyon dizileri hazırlanacaktır.

Ön koşulu: BS501 veya öğretim görevlisinin izniyle

BS537 SANAT VE GEOMETRİ (Art and Geometry)

Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Serhat Kiraz

Bu ders, evrenin düzenine ilişkin yapıların incelenmesi, sanat, bilim ve felsefe arasında bir köprü oluşturmak ve bunların ilişkilendirilmesindeki ortak dili anlamaya yöneliktir. Bu ders öncelikle lisans derecesini sanat ve tasarım dışındaki bir branştan alan tüm öğrencilere önerilmektedir.

BS538 TEMEL ROBOTİK UYGULAMALARI (Introduction to Robotics)

Öğretim Elemanı: Öğr. Gör. İrfan Sayar Dersin ilk haftalarında, Robotik, Mekanik ve Eletronik teorileri, sanat ve tasarım çalışmaları amacıyla öğrenciye aktarılacaktır. Daha sonra, fikir ve tema çerçevesi dahilinde öğrenci grupları tarafından uygulamalı bir proje üretilecektir.

YÜKSEK LİSANS TEZİ (Postgraduate Thesis Studies)

Öğretim Elemanları: Prof. Dr. Salih Ofluoğlu, Yrd. Doç. Dr. B.Onur Turan, Yrd. Doç. Dr. Seher Başlık

Ders, ağırlıklı olarak, öğrenci ve tez yöneticisi öğretim görevlisinin karşılıklı olarak bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Bu ders kapsamında tüm yüksek lisans öğrencilerinin katılacağı, proje gelişimleri ile ilgili konularda bilgilendirileceği kısa seminerler düzenlenecektir.